Cookies

Op FotoLogoTaart.nl maken wij gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor de primaire functie die de website nodig heeft voor het normaal functioneren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief be´nvloeden.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Ook Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Privacy Statement

FotoLogoTaart.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. FotoLogoTaart.nl gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

De op deze website getoonde informatie wordt door FotoLogoTaart.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. FotoLogoTaart.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Copyright

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van FotoLogoTaart.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŰren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FotoLogoTaart.nl.


(c) 2018 Catch-IT | Internet Diensten | ICT Trainingen  |  Cookies  |  Privacy statement  |  Copyright